Zgłoszenia

Już wkrótce ogłosimy konkurs, w którym będzie można wygrać udział w Programie Monitoringu Smogu. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń – o rozpoczęciu konkursu poinformujemy poprzez naszą stronę www, fanpage na Facebooku oraz mailowo na adres przesłany w zgłoszeniu.

  1. Do Programu Monitoringu Smogu mogą przystąpić szkoły, przedszkola i uczelnie, tj. podmioty figurujące w wykazie szkół i placówek oświatowych, znajdujące się w Systemie Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (wykaz dostępny pod adresem cie.men.gov.pl) oraz podmioty podlegające Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138.)
  2. Udział w programie jest bezpłatny.
  3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Zgłoszenia do Programu Monitoringu Smogu

W razie problemów z przesłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt: biuro@monitoringsmogu.pl.