Program Monitoringu Smogu

W ramach Programu Monitoringu Smogu oferujemy:

 • stację pomiarową monitorującą stężenie smogu,
 • dostęp do wyników pomiarów za pomocą strony www i aplikacji mobilnej,
 • widget na stronę www wyświetlający aktualny indeks jakości powietrza,
 • certyfikat udziału w programie,
 • komplet materiałów edukacyjnych i graficznych.

Udział w Programie Monitoringu Smogu dla szkół i przedszkoli jest bezpłatny (pod warunkiem uzyskania funduszy od sponsorów).

Korzyści z przystąpienia do Programu Monitoringu Smogu:

 • precyzyjne, aktualne informacje na temat stanu powietrza na terenie placówki (aktualizacja w czasie rzeczywistym),
 • możliwość podejmowania decyzji o aktywności fizycznej dzieci w zależności od aktualnego stanu powietrza,
 • praktyczna edukacja dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowotnej m.in. dzięki obserwacji stanu jakości powietrza w ich własnym otoczeniu,
 • udostępnienie danych urządzenia pomiarowego za pomocą strony www oraz aplikacji w telefonie komórkowym, dzięki czemu potecjalnymi odbiorcami będą nie tylko nauczyciele i dzieci, ale także rodzice i wszystkie osoby mieszkające w okolicy szkoły,
 • zwiększenie świadomości lokalnej dotyczącej zdrowia i profilaktyki antysmogowej,
 • postrzeganie szkoły jako instytucji dbającej o zdrowie dzieci oraz działającej na rzecz lokalnej społeczności, co będzie miało zarówno pozytywne skutki wizerunkowe, jak i wymierne, długofalowe efekty w zakresie poprawy jakości powietrza.

Jak przystąpić do Programu Monitoringu Smogu?

Do Programu Monitoringu Smogu mogą przystąpić szkoły, przedszkola i uczelnie, tj. podmioty figurujące w wykazie szkół i placówek oświatowych, znajdujące się w Systemie Informacji Oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (wykaz dostępny pod adresem cie.men.gov.pl) oraz podmioty podlegające Ustawie prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138.). Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Zgłoszenia oraz w Regulaminie.